Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
(567) 356-8002

Completează formularul şi fă primul pas pentru admiterea ta la cursul de formare oferit în cadrul proiectului!

Despre proiect

256-283-9392

Agenţia ARNIEC este administrator şi dezvoltator al reţelei RoEduNet, reţea iniţiată, dezvoltată şi susţinută de cele mai mari universităţi din România începând cu anul 1991. Aceasta asigură servicii de comunicaţii de date pentru instituţiile de cercetare şi academice de toate gradele din România. Cele mai importante noduri ale RoEduNet sunt găzduite de către: Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Universitatea din Timişoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Petru Maior din Tg.

Context

Conform concluziilor Consiliului European de la Lisabona, educaţia şi formarea sunt hotărâtoare pentru dezvoltarea societăţii şi pentru a face din Uniunea Europeană cea mai competitivă şi mai dinamică societate şi „economie-bazată-pe-cunoaştere” din lume. Întâlnirile şefilor de stat şi de guverne - în cadrul Consiliilor Europene de la Lisabona (2000), Stockholm (2001) şi Barcelona (2002) - au confirmat rolul şi importanţa educaţiei şi formării şi au stabilit priorităţi pentru acţiuni concertate la nivel european.

7278449375

Obiectivul proiectului “Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU” este formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului din învăţământul preuniversitar românesc în scopul utilizării eficiente a aplicaţiilor de management educaţional.

Subiectele noi din forum