InformationsfilmTitta gärna på en film om Rättsmedicinalverkets olika verksamhetsområden.

 

 


An introduction to the National Board of Forensic Medicine
unaccusable


Mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016


Välkommen till RättsmedicinalverketFria eller fälla? Svaret på den frågan måste bygga på bästa tänkbara faktaunderlag. Rättsmedicinalverkets specialister producerar analyser och bedömningar som hjälper domstolar, åklagare och polis att förstå omständigheter i olika rättsfall. Sakkunniga, kvalitetssäkrade svar på rättvisans svåra frågor.

Rättsmedicinalverket är en rättsvårdande statlig myndighet. Kraven på expertkunskap är högt ställda. Inom Rättsmedicinalverket finns många av landets mest meriterade biomedicinska analytiker, kemister, läkare, psykologer och forensiska socialutredare. Denna expertis är en viktig resurs för hela Sveriges rättsväsende. Rättsmedicinalverket bildades 1991 just för att ge alla orter i landet samma tillgång till dessa kompetenser. Därmed stärks rättssäkerheten.

För att arbetet ska hålla högsta möjliga standard genomförs återkommande fortbildning och kontinuerlig kvalitetssäkring inom alla delar av verksamheten. Framsteg inom teknik och vetenskap kommer snabbt till användning i arbetet. Det ökar kvaliteten i analyser, bedömningar och arbetsmetoder.

Rättsmedicinalverkets anställda medverkar också i undervisning vid universitet och verket anordnar kurser och seminarier på uppdrag av kommuner, sjukvård och kriminalvård.