11

Apr

(574) 231-5633

Sáng ngày 12/4/2017, Công ty D&L tham dá»± và tài trợ Hội thảo “ Bản quyền tài liệu số và học liệu mở” tại Đại học Công nghiệp Hà Nội

02

Nov

(785) 822-9177

Sáng ngày 3/11/2016, Công ty D&L tham dá»± Đại hội Liên chi hội ThÆ° viện Đại học Khu vá»±c phía Bắc tổ chức tại Trung tâm thông tin thÆ° viện Đại học Xây dá»±ng

11

Oct

365-447-0006

Ngày 12/10/2016, Công ty D&L tham dá»± và giới thiệu các giải pháp thÆ° viện tại Lễ ká»· niệm 60 năm thành lập trường ĐH Bách Khoa Hà Nội và Khai mạc Hội sách Bách Khoa do ThÆ° viện Tạ Quang Bá»­u tổ chức 

07

Sep

475-399-3226

Ngày 8/9/2016, Khóa tập huấn về OER trong chÆ°Æ¡ng trình OER@University RoadShow 2016 đã diễn ra tại Trung tâm học liệu – Đại học Đà Nẵng.

© 2018 (BUV) BRITISH UNIVERSITY VIETNAM